Main Menu

Ny moderator

Started by Asbjørn, February 03, 2010, 16:57:50

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Asbjørn

Den oppvakte leser har kanskje merket seg at det nå står 'moderator' som tittel på Mr Kaizer. :)

Moderatorkorpset teller nå seks stykker. Det er en styrke å være mange (da kan flere synspunkter utveksles når vi krangler som verst inne på moderatorforumet, hehe). Men hovedgrunnen er nok at vi har følt behov for flere moderatorer som er til stede 24/7 for å si det sånn. Flere av de med lengst fartstid har nå livssituasjoner som gjør at de ikke frekventerer  (hehe, fint ord) forumet like ofte som før, og vi erfarer at det er gunstig å kunne gripe inn tidlig når ting er i utvikling, altså at flere enn to av oss er relativt ofte innlogget.

Mr Kaizer ble på et tidspunkt foreslått som nytt medlem, og etter en tids betenkning har han nå slått til :)  En positiv bieffekt av dette var jo også at moderatorkorpsets snittalder plutselig sank med flere hundre år :)

Vi ønsker ham velkommen i gjengen, og lykke til med modereringen :)

Tell me - I've got to know
Tell me - Tell me before I go
Does that flame still burn, does that fire still glow
Or has it died out and melted like the snow
Tell me  Tell me

Dylan