Stenging av forumet 5. og 6.oktober 2006

Started by Sten, October 06, 2006, 21:27:39

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Sten

Forumet har vært stengt i perioder 5. og 6.oktober.

Grunnen til at dette ble gjort har vært en anmodning fra Sverre, på bakgrunn av at det har vært lagt ut materiale som han mener ikke hører hjemme på dette nettstedet.

Ingen av moderatorene har vært delaktige i denne avgjørelsen. Det er klubben Luscos som eier www.luscos.com, og det underliggende forumet på sidene, og vi som arbeider med websiden må slik sett være ansvarlige overfor ledelsen mhp behandling av innholdet. Vi må derfor etterkomme et ønske fra klubbens formann om stegning.

Dette som en forklaring fra administrator av forumet.

Pikselator (AKA Sten) -Your Friendly Forum Groundsman
Sten

Sten

Det er full anledning til å diskutere denne og andre avgjørelser som jeg og andre moderatorer gjør, men det skal gjøres på OEF eller andre relevante steder på forumet. Denne tråden er låst for "utagerende diskusjonsvirksomhet". :)

Grunnen til det er at vi vil beholde denne tråden som et ryddig og oversiktlig sted for offisielle beskjeder fra klubben angående forumet.

Pikselator (AKA Sten) -Your Friendly Forum Groundsman
Sten